Katholiek

De geloofsopvoeding is op de eerste plaats een taak voor de ouders zelf geworden. Op school werken wij met catecheseprojecten waarin thema’s als “respect hebben voor elkaar, wat kan ik voor anderen betekenen, is er meer dan wij werkelijk kunnen waarnemen, etc.” centraal staan. Verder proberen we de waardering voor ieder mens tot uitdrukking te laten komen in de sfeer op school.

Wij hebben goed contact met de parochiekerk in Alexanderpolder: “St. Caecilia”. Het kerst- en paasfeest wordt steeds sfeervol op school gevierd. Met Kerstmis viert de hele school een kerstviering in de Caeciliakerk. Deze viering kan eenmalig worden bijgewoond door ouders waarvan het oudste kind korter dan een jaar op De Pionier zit. Met Pasen blijven de groepen 1 tot en met 4 op school om Pasen te vieren. De bovenbouw heeft een paasviering in de kerk. De Pionier vindt het belangrijk dat alle kinderen bij zo’n viering aanwezig zijn. Er is overleg tussen team en parochie

Vanuit het idee samen vieren is er in de klassen aandacht voor de feesten van andere religies. In de bovenbouw is jaarlijks een project wereldgodsdiensten. Dan komen de Islam, het Hïndoeisme en het Christendom ter sprake. Vanaf groep 4 kan een kind meedoen met de voorbereiding voor de Eerste Communie. De Pionier is vertegenwoordigd door een of enkele leerkrachten door aanwezig te zijn bij de afsluitende viering.