Ouders en De Pionier

Op de Pionier zijn zeer veel ouders actief. Ouderhulp op school is onontbeerlijk. Verschillende werkgroepen waarin ouders en leerkrachten zitting hebben bereiden diverse activiteiten voor, zoals Sinterklaas, sportdag, schoolreis, themadagen, excursies, kerst e.d. Tevens zijn er ouders actief die ondersteunend bezig zijn op het gebied van bijvoorbeeld lezen of het begeleiden van groepen kinderen bij excursies.

De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een ouder- en personeelsgeleding, draagt mede zorg voor het schoolbeleid en onderwijsinhoudelijke zaken. U verwacht iets van ons voor uw kind.

Maar wat verwachten wij van u? In het kennismakingsgesprek kunnen we elkaar op de hoogte brengen van de wederzijdse verwachtingen. Samen school maken is de basis van succes.