Tot slot…

“De Pionier-10” geeft u beknopte informatie. U kunt meer aan de weet komen bij een schoolbezoek. Een schoolbezoek duurt ongeveer 45 minuten. Dit bestaat uit meer mondelinge en schriftelijke informatie en een rondleiding door de school (sfeer proeven). In dit gesprek kunnen de wederzijdse verwachtingen worden duidelijk gemaakt. U ontvangt  een informatiemap met daarin de uitgebreide schoolgids en de activiteitenkalender.Een afspraak voor een schoolbezoek kunt u telefonisch maken met één van de leden van het managementteam via 0104550111