Extra aandacht

Wij volgen de kinderen met een leerlingvolgsysteem (Parnassys). Hierin registreren wij alle vorderingen die uw zoon/dochter maakt. Heeft een leerling moeite met sommige lesonderdelen, dan constateren wij dat en ondernemen actie. Hierbij is het mogelijk dat u ook betrokken wordt. Ook als uw kind steeds boven verwachting presteert, zijn er mogelijkheden om het werk uit te breiden of te verdiepen. Zorg op maat voor kinderen vinden wij van groot belang, ook voor wat betreft het welzijn van de kinderen.
De zorgcoördinatoren werken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (Mandy den Dulk, onderbouw) en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (Ingrid Vooijs, bovenbouw). Met ingang van schooljaar 2017/2018 is er ruimte voor een plusklas in alle groepen.
Uw kind wordt hier eventueel voor uitgenodigd.