ICT

De computer heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. Daarom hebben wij ICT- coördinatoren aangesteld die het computeronderwijs in de groepen begeleiden en stimuleren. Ook houden zij het team op de hoogte van nieuwe programma’s. Voor elke groep zijn er minimaal drie computers in de groep aanwezig. Daarnaast zijn er in het technieklokaal nog een groep computers aangesloten. In elke groep hangt een digitaal schoolbord.