In memoriam Nigel Landveld

foto (3

Geachte ouders/ verzorgers,

Op 9 juni ontvingen wij het droevige bericht dat Nigel Landveld, leerling van groep 7B aan de gevolgen van een ernstig verkeersongeval is overleden.

Wij zijn hierdoor erg geschokt en verdrietig.

Alle kinderen zijn hiervan in een groepsgesprek op de hoogte gesteld.

De aanwezige ouders zijn bijeen geweest om onder begeleiding geïnformeerd te worden.

Er werden vragen gesteld en emoties gedeeld.

Wij hopen dat u thuis uw kind goed kunt opvangen, als uw kind erover wil praten.

Op onze site onder het kopje `ouders’ vindt u tips ter ondersteuning.

Op school zal er een gedenkplek worden ingericht, waar een ieder zijn/ haar blijk van medeleven kan achterlaten. Wij zorgen dat dit bij de familie terecht komt.

De familie verzoekt geen gebruik te maken van social media.

De school onderhoudt contact met de familie.

Zodra er meer bekend is over hoe wij afscheid kunnen nemen, berichten wij u hierover.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Pionier,

J. de Leeuw