Informatie….

Op school gebeurt veel. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de schoolgids en schoolkalender met alle basisgegevens en belangrijke data voor het gehele schooljaar. Maandelijks krijgt u via de mail het Pionieuwtje in uw mailbox. Hierin bundelen wij het nieuws over de school.

Informatie over de vordering van uw zoon/dochter krijgt u via de rapporten en 10-minutengesprekken. Maar kan natuurlijk ook in een wat langer gesprek met de leerkracht, indien u of wij dat noodzakelijk vinden.