Voorschool

Peuterspeelzaal “Wollepluis” van stichting Bijdehand is gehuisvest in ons schoolgebouw en we onderhouden goed contact met peuterspeelzaal “Woelwater”. De peuterspeelzaal biedt een goede voorbereiding op de overgang naar de kleuterklas. De uitgangspunten zijn: samen spelen, de wereld ontdekken, wennen aan regels. Waar mogelijk sluiten we onze manier van werken op elkaar aan. Er is een pedagogisch beleidsplan op de peuterspeelzaal aanwezig.
De algemene doelstelling is het stimuleren en bevorderen van de sociale, emotionele, creatieve, motorische, cognitieve en taalontwikkeling van het jonge kind in de leeftijd van 2 tot 7 jaar.
Op peuterspeelzaal “Wollepluis” werken ze met een erkend educatief Voorschoolprogramma. Op deze manier vergroten zij de kans van het kind op een goede start in het basisonderwijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bijdehand en of de Pionier.
Kijk op deze site: Kinderopvang BijDeHand