Managementteam

Het managementteam (MT) van de Pionier bestaat uit:
de directeur (Samantha Barendregt);
een intern begeleider onderbouw (Mandy den Dulk);
een intern begeleider bovenbouw (Ingrid Vooijs);
een teamleider onderbouw Annemiek van Daal;
en een teamleider bovenbouw Petri Panbakker.
De Intern Begeleiders coördineren de zorg en de begeleiding van alle leerlingen in alle groepen.
De teamleiders begeleiden leerkrachten en zorgen voor een goede afstemming van het onderwijs in de school.
Elke week is er een MT overleg, waarin alle zaken besproken worden die van belang zijn voor de zorgstructuur en de onderwijs inhoudelijke lijn van de school.
Het MT heeft meerdere voordelen. De directie bekleedt niet een solopositie en zij kan worden vervangen bij afwezigheid. Er kan beroep worden gedaan op specifieke deskundigheid. De MT-leden nemen altijd deel aan verbeterteams, zodat ze direct op de hoogte blijven van alles wat er binnen deze teams wordt uitgedacht en zo houden zij schoolbreed het overzicht.