Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudergeleding van de MR is afgebeeld op de foto’s. De MR. heeft wettelijke status en kan op elk gebied informatie vragen aan het bestuur, GMR, directie en personeelsleden. De MR heeft op sommige onderdelen instemmingsrecht en op vrijwel alle terreinen adviesrecht op het gebied van schoolbeleid en onderwijsinhoudelijke zaken.. De directeur is een adviserend lid. Over het algemeen bezoekt de directeur deze vergaderingen. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar en stelt een jaarverslag op. Dit jaarverslag wordt via het Pionieuwtje gepubliceerd.

Notulen van de bijeenkomsten staan onderaan deze pagina.

Ouder geleding: Pepijn Karsmakers, Kaltoum Addoukali, Jeroen Tromp, Lisette de Moor en Robin Huisman
Personeelsgeleding: Jacqueline v.d. Graaff, Geert- Jan Schipper, Jiske Ditters, Petri Wiemer en Samantha Barendregt (adviseur)

MR Robin Huisman MR Marlies de Jong
MR Jacqueline v.d. Graaff MR Marcel Kok

Klik hier voor de notulen