Opvang

Voor de ouders bestaat er de mogelijkheid om hun kind voor en na schooltijd te laten opvangen. Er is een overeenkomst met Bijdehand en KSH. Zij hebben diverse locaties in de wijk. De locatie Oosterflank van Bijdehand bevindt zich in het schoolgebouw. De kinderopvangorganisatie verzorgt het halen en brengen van de kinderen. Meer informatie vindt u onder de knop kinderopvang of u kunt terecht bij onze directie. Binnen het schoolgebouw bestaat ook de mogelijkheid om kinderen voor schooltijd vanaf 7.30 uur op te laten vangen op de dagen dat de school open is. Tussen de middag blijven de kinderen op school. De Pionier heeft een continurooster. Tijdens het overblijven is er voor iedere bouw een leerkracht aanspreekbaar in het geval van incidenten.