Oudercommissie

Even voorstellen !

De OC bestaat op dit moment uit elf ouders die zich vrijwillig inzetten. Heidi, Amna, Anja, Marjolein, Linda, Suzanne, Renate, Touria, Edwin, Melvin en Debbie.
Op de site van de Pionier staat uitgelegd wat wij allemaal doen.
Dit alles doen wij met veel plezier en enthousiasme,wij vinden het allemaal belangrijk om betrokken te zijn bij schoolactiviteiten en om ons steentje bij te dragen aan het plezier van de leerlingen tijdens hun basisschool carrière.
Vele van ons zijn ook klassenmoeder,hiermee vergroten wij onze betrokkenheid en ondersteunen wij de leerkracht bij activiteiten in de klas.
Ook iedere woensdag na een schoolvakantie helpen een aantal OC leden mee als “luizenmoeder”.
Ieder schooljaar,in de maand Oktober, vindt onze jaarvergadering plaats. Hierin wordt het afgelopen schooljaar besproken,de financiële cijfers en de planning voor het komende schooljaar.
De exacte datum kunt u terugvinden op de schoolkalender.
Iedereen is van harte welkom!

De komdende jaren zullen er nieuwe OC leden nodig zijn.
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de oudercommissie, meld u zich dan bij een van ons, de directie van de Pionier, of kom langs op onze jaarvergadering.

De oudercommissie !