Pionier scoort 7 bij RTL

Met deze score hebben de kinderen, de ouders en de leerkrachten van de Pionier over de jaren 2009-2011 de hoogste score van de drie basisscholen in Oosterflank behaald. Het geeft het gevoel dat we goed bezig zijn, maar ook niet meer dan dat. Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Dus is er geen enkele reden om het rustig aan te gaan doen. We verwachten volgend jaar in dit lijstje een flink hogere score te behalen. Afgelopen schooljaar 2012-2013 wordt in de publicatie van volgend jaar meegewogen.pio7

Hoe werkt deze lijst?
Alle basisscholen worden met elkaar vergeleken op de gemiddelde behaalde scores, het opleidingsniveau van ouders, wel/niet geboren in Nederland en postcodegebied. Het is een momentopname over de uitstroomgegevens. Het zegt niks over waar deze drie jaargroepen zijn begonnen bij de kleuters. Als het goed is hebben ouders en leerkrachten invloed gehad op het leergedrag van kinderen.
Een school met hoogopgeleide ouders en uit een gegoed milieu zou het met die gegevens relatief slechter kunnen doen dan een school uit de binnenstad van Rotterdam.
Op de Pionier zijn we trots op de ondersteuning die we kinderen die onder- en boven presteren bieden. Uw tevredenheid bleek ook uit de uitslag van de INK enquête.
Natuurlijk zijn we blij met dit cijfer en vinden we het prettig dat de katholieke scholen zich onderscheiden. Doet u ons een plezier door dit vooral door te vertellen aan de buren.