Ziekte en verlof van leerlingen

Ziekte

Als uw kind ziek is, verwachten wij vóór 8.30 uur een telefoontje, zodat wij weten dat het kind thuis is en niet “onderweg”. Wanneer wij niets vernemen, wordt er contact met u gezocht.

De ziektedagen van uw zoon/dochter worden door de groepsleerkracht bijgehouden en middels een computerprogramma verwerkt en opgeslagen. Leerplicht controleert de absentiegegevens van de scholen.

Verlofregeling

Wanneer u buiten de schoolvakanties extra verlof wilt opnemen, gelden regels die de wetgever en de gemeente Rotterdam hebben opgesteld. Bij elke aanvraag geldt dat u een schriftelijk verzoek indient bij de schoolleiding. Een standaard aanvraagformulier kunt u krijgen van de schoolleiding. Elke aanvraag wordt in het leerling-dossier opgenomen. Hieronder treft u voor alle duidelijkheid de wettelijke regels.

U mag uw kind alleen thuishouden als er sprake is van:

  • Gewichtige omstandigheden (ernstige ziekte, overlijden, begrafenis of crematie van bloedverwanten of hun partners)Een leerling kan maximaal vier dagen verlof krijgen wanneer het gaat om ouders, twee dagen wanneer het gaat om broer, zus of grootouder en één dag voor oom, tante, neef, nicht of overgrootouders.
  • Huwelijk van familie (12½-, 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie)Voor een feest binnen Rotterdam één dag verlof; buiten Rotterdam twee dagen verlof.
  • Religieuze feestdag
  • Verhuizing (van het gezin naar een andere gemeente)Maximaal twee dagen verlof.
  • GezinsuitbreidingMaximaal twee dagen verlof.
  • Verplichte vakantieperiode buiten de schoolvakantie (indien deze door de werkgever van één van de ouders, gezien de aard van het bedrijf, opgelegd moet worden)Maximaal tien dagen extra verlof, waarvoor een schriftelijke verklaring van de werkgever vereist is.