Visie

De Pionier is een professionele leergemeenschap (schoolleider en team), die voortdurend de eigen praktijk onderzoekt om zo het onderwijs aan leerlingen te optimaliseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de talentontwikkeling van de kinderen en de verschillen tussen kinderen wat betreft maatschappelijke waarden en levensbeschouwing.