Krachtteam


Op De Pionier hebben we de zorgstructuur verstevigd met het krachtteam.

Het krachtteam bestaat uit experts vanuit verschillende organisaties.

Soms heb je als leerkracht, kind en/of ouder een hulpvraag waarbij het fijn is dat verschillende experts aansluiten en meedenken. Vanuit dit oogpunt is er een team samengesteld met experts om op deze wijze hulpvragen te beantwoorden.

Maandelijks is er een overleg waarin verschillende casussen besproken worden en mogelijke acties vanuit verschillende experts worden uitgezet. Ook ouders kunnen een beroep doen op het krachtteam.


Schoolmaatschappelijk Werk

De schoolmaatschappelijk werkers op De Pionier zijn Franka Fassotte en Melanie Pals.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor alle leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Hierbij kun je denken aan pesten, opvallend gedrag (druk, verlegen, boos), faalangst, echtscheidingsproblemen of ingrijpende gebeurtenissen waarmee het kind te maken krijgt. Als het thuis of op school, om wat voor reden dan ook, niet zo goed gaat, kan het schoolmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. Zij kunnen ook adviseren bij opvoedingsvragen, financiële- of relatieproblemen.

Franka Fasotte (vrijdag): / 0628921876
Melanie Pals (maandag, dinsdag en donderdag): / 0622737700

Foto's van het Krachtteam kunt u vinden op de Wie is Wie pagina.


PPO Rotterdam

Serana Maas is de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam voor de groepen 1 t/m 3.
Sinds dit schooljaar is zij verbonden aan De Pionier. Bij vragen over de onderwijsbehoeften van kinderen denkt ze graag mee. Het contact verloopt via de intern begeleiders van De Pionier.

De schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam voor groep 4 t/m 8 is Martine Adegeest-Vervloed. Daarnaast is zij ook ambulant begeleider bij PPO Rotterdam.
Vanaf dit schooljaar is zij de schoolcontactpersoon van De Pionier. Voor de groepen 4 t/m 8 ben ik het aanspreekpunt. Voor vragen kan Martine benaderd worden. Het contact verloopt via de intern begeleiders van De Pionier.


Wijkteam

Corry van Beuzekom is de schoolcontactpersoon vanuit het wijkteam Oosterflank.
Corry is jeugd- & gezinscoach en ze is werkzaam bij ENVER.
Corry komt bij de gezinnen thuis die ondersteuning willen. Ze helpt graag bij het oplossen van zorgen. Soms is een gesprekje over opvoeding al genoeg.
Wilt u in contact komen met Corry, dan kunt u dit aangeven bij de intern begeleiders of schoolmaatschappelijk werk. Ook is Corry regelmatig op school en u kunt gerust naar haar toe gaan.


Centrum Jeugd en Gezin

Maggie Ciezka is de jeugdverpleegkundige van het CJG.
Bij haar kunt u terecht met alle vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Het CJG kijkt ook preventief op verschillende momenten of kinderen zich goed ontwikkelen, vanaf de zwangerschap tot 18 jaar. Dat doet het CJG op school, via (beeld)bellen, op de CJG-locaties en soms: bij ouders thuis. Het contact verloopt via de intern begeleiders van De Pionier.