Praktische Informatie

Continurooster
De Pionier heeft continurooster. Dit betekent dat de kinderen in de middagpauze op school lunchen. Ze lunchen met de leerkracht in de klas. Ook spelen de kinderen buiten onder toezicht van leerkrachten en Sport Talent. De meesters van Sporttalent bieden verschillende activiteiten aan als voetbal en basketbal. Middels een rooster komen de groepen 3 t/m 8 wekelijks aan de beurt.

De locatie

De Pionier ligt in de wijk Oosterflank in Rotterdam. De Pionier is de enige katholieke school in de wijk.

Het gebouw staat midden in de wijk en er is inpandig een peuterspeelzaal Wollepluis en de BSO van Stichting BijDeHand.

Bij de inrichting en verbouwing is er rekening gehouden met een ruime opzet en veel lichtinval. De lokalen en gangen zijn ruim en er is zicht in de klas vanaf buiten en vanaf de gang. Dit draagt bij aan een ‘open en warme’ karakter van de school.

In schooljaar 2020-2021 is er een verbouwing geweest waarbij de openbare ruimtes een transformatie zijn ondergaan. Hierbij is rekening gehouden met de wensen en kwaliteiten van de kinderen. Het heeft naast de ruime opzet en lichtinval een speels en kindvriendelijk karakter gekregen.

We hebben de beschikking over veertien groepslokalen, een aula met ruimte voor handvaardigheid, koken, theater, lees en techniek, een speellokaal, een gymzaal en diverse gemeenschapsruimten. Het schoolplein is ruim opgezet. Er is voldoende speelruimte, maar vraagt nog wat aandacht als het gaat om inrichting die bijdraagt aan een krachtige speel- en leeromgeving.


Voorschool

Peuterspeelzaal “Wollepluis” van stichting BijDeHand is gehuisvest in ons schoolgebouw en we onderhouden goed contact met peuterspeelzaal “Woelwater”. De peuterspeelzaal biedt een goede voorbereiding op de overgang naar de kleuterklas. De uitgangspunten zijn: samen spelen, de wereld ontdekken, wennen aan regels. Waar mogelijk sluiten we onze manier van werken op elkaar aan. Er is een pedagogisch beleidsplan op de peuterspeelzaal aanwezig.
Op peuterspeelzaal “Wollepluis” werken ze met een erkend educatief Voorschoolprogramma. Op deze manier vergroten zij de kans van het kind op een goede start in het basisonderwijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bijdehand.

Kijk op deze site: Kinderopvang BijDeHand


Voorschoolse en naschoolse opvang

Voor de ouders bestaat er de mogelijkheid om hun kind voor en na schooltijd te laten opvangen. Zij hebben diverse locaties in de wijk. De locatie Oosterflank van Bijdehand bevindt zich in het schoolgebouw.
De kinderopvangorganisatie verzorgt het halen en brengen van de kinderen. Meer informatie vindt u op Kinderopvang BijDeHand

Op De Pionier bestaat ook de mogelijkheid om kinderen voor schooltijd vanaf 7.30 uur op te laten vangen op de dagen dat de school open is. De opvang verzorgen wij zelf in onze school.