Schooltijden

Dagindeling

In de middagpauze eten de kinderen met hun leerkracht en is er een half uur spel.

ma: 8.30 uur - 14.45 uur

di: 8.30 uur - 14.45 uur

wo: 8.30 uur – 12.30 uur

do: 8.30 uur - 14.45 uur

vr: 8.30 uur - 14.45 uur

De schooldeur gaat open om 8.20 uur, zodat alle kinderen zelf rustig naar hun groep kunnen gaan.


Continurooster

De Pionier heeft continurooster.
Dit betekent dat de kinderen in de middagpauze op school lunchen.

Ze lunchen met de leerkracht in de klas. Ook spelen de kinderen buiten onder toezicht van leerkrachten en ouders die zich vrijwillig hebben aangemeld.

De voorkeur van de school gaat uit naar het eten van brood met beleg en het drinken van water.

Ouders die mee willen draaien met het toezicht tijdens het buiten spelen kunnen zich melden op .


Kalender

Wij volgen de kinderen met een leerlingvolgsysteem (Parnassys). Hierin registreren wij alle vorderingen die uw zoon/dochter maakt. Heeft een leerling moeite met sommige lesonderdelen, dan constateren wij dat en ondernemen actie. Hierbij is het mogelijk dat u ook betrokken wordt.

Ook als uw kind steeds boven verwachting presteert, zijn er mogelijkheden om het werk uit te breiden of te verdiepen. Zorg op maat voor kinderen vinden wij van groot belang, ook voor wat betreft het welzijn van de kinderen.

De zorgcoördinatoren werken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (Mandy den Dulk, onderbouw) en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (Ingrid Vooijs, bovenbouw).

Met ingang van schooljaar 2020/2021 is er ruimte voor een plusklas in alle groepen. Uw kind wordt hier eventueel voor uitgenodigd.