Vestiging

De Pionier heeft 1 locatie waar alle groepen zijn gevestigd. Hier vindt u het adres.

Wij streven er naar om de groepen zo klein mogelijk te houden, zodat er veel individuele aandacht aan de kinderen kan worden gegeven. Dit is ons inziens belangrijk om de voorwaarden voor een goed leerproces te scheppen.